Förvärvade färdigheter

Här på Fowlit har vi en stor uppsättning färdigheter som används inom modern utveckling och design. Vi har kunskaper av att använda olika tekniker och flera olika programmerings- och skriptspråk.

ReactJS

React.js är ett Javascript-bibliotek som används för att bygga webbgränssnitt. Här på Fowlit använder vi det för att skapa de flesta av våra grafiska gränssnitt samt applikationer.

Docker

Docker är en containervirtualiseringsmjukvara som vi använder flitigt här på Fowlit. It möjliggör oss att skapa reproducerbara byggnationer och tester, vilket ger en bättre och stabilare produktionskod.

NodeJS

Vi använder oss av NodeJS för att skapa backend- och frontendsystem. Det möjliggör oss att använda hela ekosystemet runt npm och javascript.

Oauth2

På Fowlit arbetar vi mycket med OAuth2 och OIDC för att säkerställa säkerheten i våra användarsessioner.

PostgreSQL

PostgreSQL är våra vanligaste databastyp för de flesta av våra projekt. Det möjliggör snabb kommunikation och extremt mycket möjligheter till olika funktioner, tex UUID och JSON stöd.

Kubernetes

Kubernetes (K8s) är ett öppen källkodssystem för automatisering av distribution, skalning och hantering av containeriserade applikationer. Vi använder det för att köra vår produktionskod.

Go

Go är ett programspråk som fokuserar på concurrency och hög prestanda. Vi använder det till backendkod.

Elixir

Elixir är ett funktionellt programspråk med stort focus på concurrency och high availability. Det är ett extremt bra programspråk för backend system vilket möjliggör enkla och effektiva distribuerade apier med en stabil användarupplevelse.

Linux

All vår distribuerade mjukvara körs på linux datorer. Vi har en stor erfarenhet av att köra och underhålla Linux system.

Swift

Swift är det programspråk vi använder för att skapa iOS applikationer.

Kotlin

Kotlin är det programspråk vi använder för att skapa android applikationer.

Adobe

Adobe erbjuder redigeringsprogram som möjliggör framtagning av prototyper och vektoriserade illustrationer. Samt redigering av bilder och videos. Vi använder det för allt vårt prototyp- och designarbete.